Kontakttolk: HBTQ-frågor i tolkningen

Fördjupningskurs för kontakttolkar

Kursen ska ge tolken möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom tolkning för HBTQ personer.

Kursfakta

Längd: 50 timmar med sammankomst den 15-17 februari  2019.
Kurstid: Fredag till söndag (15-17 februari 2019).

Sista ansökningsdag:
28 januari (bindande anmälan).

Kostnader:
Reseersättning utgår för kostnader som överstiger 300 kr, max 2000 kr. Ersättning betalas ut efter avslutad kurs om deltagaren har varit närvarande 100% av studietiden. 
Logi i skolans gästhem och mat under kursen ingår.

Kostnader för studiematerial: Deltagare betalar 600 kr förstudiematerial mot faktura.

Kontaktperson:
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Mål

Efter genomgången kurs ska tolken ha kunskaper i ämnet, ska kunna hantera etiska frågor och använda rätt terminologi vid tolkning för HBTQ personer.

Målgrupp

Målgrupp för kursen är aktiva tolkar som har gått hela grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av MYH eller deltar i utbildningen och har gått minst två delkurser.

Kursinnehåll

  • Genusfrågor i det moderna Sverige och i andra länder
  • HBTQ-kompetens
  • Bemötande i tolkningssituationer
  • Asylärende med HBTQ-problematiken
  • Grupparbete, reflektioner, erfarenhetsutbyte
  • Rollspelsträning
  • Terminologiarbete i språkgrupper  

Studieplan

Kursen omfattar 50 timmar inkl sammankomst 15-17 februari 2019. Distansarbete efter sammankomsten. Språkhandledning ordnas på distans i språkgrupper med minst fem deltagare.

Kursintyg

Kursbevis utfärdas till deltagare med 100% närvaro på lektioner och aktivt deltagande i distansarbete.