Fördjupningskurs för kontakttolkar

Svenska i tolkning,
idiomatiska uttryck

 

Kursen ska ge tolkar möjlighet att fördjupa sina kunskaper i svenska språket.

Mål

Efter genomgången kurs ska tolken fått specialiserade kunskaper i svenska språket avseende ordförråd: fraser, idiomatiska uttryck och ska kunna använda dessa i tolkningen.

Målgrupp

Målgrupp för kursen är aktiva tolkar som har gått hela grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av MYH eller deltar i utbildningen och har gått minst två delkurser.

Kursinnehåll

  • Tolkens språkkompetens: svenska i tolkningen.
  • Idiomatiska uttryck i språkets lexikologi. Typer av idiom i svenska.
  • Aktuella idiom, utveckling, historisk överblick. Tolkning av svordomar och andra speciella uttryck.
  • Praktiska övningar, grupparbete, erfarenhetsutbyte, rollspel.
  • Svenska språket i auktorisationsprovet.
  • Språkhandledning i språkgrupper, översättning av idiom, distansarbete.

Studieplan

Kursen omfattar 50 timmar inklusive sammankomst 27-29 april 2018. Språkhandledning ordnas på distans i språkgrupper med minst fem deltagare.

Kursintyg

Du får ett kursbevis efter genomgången kurs.

Uppdaterad: 2018-01-17
Till sidans topp