Språkhandledarutbildning

En kurs som i första hand är riktad mot auktoriserade och utbildade tolkar som vill arbeta som språkhandledare inom grundutbildning som står under tillsyn av MYH. Kursen är även tänkt för de tolkar som har jobbat länge, kanske har pedagogisk erfarenhet från sitt hemland, är intresserade av språk och vill undervisa för tolkar. Nya språkhandledare som redan är verksamma prioriteras.

Rekommendation från en utbildningsanordnare är meriterande. 

Kursfakta

Kurstid: 50 timmar, sammankomster 31 maj – 2 juni och 14 – 16 juni

Sista ansökningsdag: 21 maj

Kostnader: Reseersättning utgår för kostnader som överstiger 300:- , max 2000:-

Studiematerialkostnader:  Deltagare betalar 600:- för studiematerialkostnader mot faktura.

Kontaktperson och kursledare:
Olga Lysova
0611 55 85 91

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagare få specialiserade kunskaper i undervisningsmetodik, kunna organisera terminologiarbete och övningar i form av rollspel samt bedöma olika prov.
Distansmetodik och praktiska övningar med kursverktyg ingår i kursen.

Kursupplägg

  • Språkhandledarens uppdrag
  • Pedagogiska grunder
  • Vuxenpedagogik
  • Tolkutbildning och distansmetodik
  • Bedömning av prov
  • Terminologiarbete för tolkar
  • Praktiska övningar i form av rollspel

Kursintyg

Deltagaren får efter genomgången kurs ett kursbevis.