Sommarkurs: Kulturträdgård – förstå och utveckla din trädgård

En trädgård är i de flesta fall knuten till en byggnad (eller del av ett kvarter eller stad). Att förstå den tid då byggnaden kom till, och att lära sig hur trädgårdarsidealen då såg ut, kan vara väldigt spännande och en viktig utgångspunkt när man vill utveckla sin egen, eller annans, trädgård. Man behöver inte göra detta, men att ha en medvetenhet om det är roligt, och det kan verkligen bli lyckat. 

Kurstid: 14-16 augusti
Längd: Helgkurs (fredag – söndag)
Plats: Härnösands folkhögskola och Murberget
Sista ansökningsdag: 31 juli
Max antal deltagare: 10
Kostnader:
Materialet är kostnadsfritt, förutsatt att du kan ta med dig skisspapper, penna, sudd och linjal.
Logi och mat kostar 1790 kr. I priset ingår lunch, förmiddags-och eftermiddagsfika, kvällsfika på fredag samt boende inkl. frukost för 2 nätter. Om du väljer att inte bo på skolan uppgår kostnaden till 890 kr. 

Kursansvarig:
Mirjam Åkerblom
mirjamak@yahoo.se

Mål

  • Att få förståelse för hur trädgårdar kan utformas utifrån vilket kultur- och stilhistoriskt sammanhang de befinner sig i.
  • Att kunna förstå sin egen, eller annans, trädgård utifrån dess sammanhang och därmed kunna utveckla den vidare.

Innehåll

  • Trädgårdsistoria med tonvikt på 1800- och fram för allt 1900-tal. Hur såg trädgårdarna ut, och varför? (Om någon av deltagarna har en ännu äldre plats att utgå ifrån tas naturligtvis den tiden också upp.) 
  • Rundvandring på Murberget
  • Grunderna i trädgårdsdesign 
  • Tid att skissa på din egen trädgård och kommunicera detta med lärare och övriga deltagare.

Till största delen är vi i folkhögskolans lokaler, men på lördagen gör vi ett besök på Murberget och tittar på några miljöer där man utvecklat trädgårdarna efter ett kulturhistorikt perspektiv. På lördagen kommer vi också att börja skissa på den egna trädgården, och det är bra om det skissarbetet kan fortsätta på kvällen inför genomgången på söndagen. 

Schema (preliminärt)

Fredag
17.30-21.30
Trädgårdars kultur- och stilhistoria. 1800- och 1900-tal.

Lördag
9.00-12.00
Fortsättning av kultur- och stilhistoria samt rundvandring på Murberget.

13.00-16.00
Grunderna i trädgårdsdesign; därefter tid att under handledning skissa på din egen trädgård. (Fortsätt gärna hemma.)

Söndag
9.00-12.00
Tid att under handledning skissa på din egen trädgård. 

13.00-16.00
Presentation/kommunikation av tankar kring din egen trädgård.