Fördjupningskurs för kontakttolkar

Migrationstolkning, mångkulturellt samhälle med fokus på religion

Kursen ska ge tolken möjlighet att fördjupa sina kunskaper om det mångkulturella samhället och då med fokus på religion.

Mål

Efter genomgången kurs ska tolken få specialiserade kunskaper i svenska språket avseende ordförråd: fraser gällande det mångkulturella samhället och specifikt uttryck som förekommer i olika religioner.

Målgrupp

Målgrupp för kursen är aktiva tolkar som har gått hela grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska sökande har gått minst två delkurser inom grundutbildningen: samhällstolkning, migrationstolkning.

Kursinnehåll

  • Sverige – ett multikulturellt och multireligiöst samhälle.
  • Tolkens interkulturella kompetens.
  • Sverige då och nu, andra länders kulturer och integration.
  • Olika religioner, etik och moral.
  • Det multireligiösa samhället.
  • Terminologiarbete i språkgrupper med minst fem deltagare på plats och på distans.
  • Rollspelsträning.

Studieplan

 Kursen omfattar 50 timmar inklusive sammankomst 6-8 april 2018. 

Kursintyg

Deltagaren för efter genomgången kurs ett kursbevis.

Uppdaterad: 2018-02-27
Till sidans topp