Kurs i folkflöjt

For information in English, please look at the bottom of the page.

Vill du få ditt flöjtspel att svänga, jamma med andra blockflöjtister och arrangera låtar i folkmusikstil? Då är det här kursen för dig! Fyra dagar i augusti ägnas åt enskilda lektioner, låtutlärning, ensemblespel samt en exklusiv workshop i Härjedalspipa med pipspelmannen Göran Månsson.

Var: Härnösands Folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand

När: 10 – 13 aug 2020

Kursavgift: 3000 kr. Logi 3 nätter – 760 kr i enkelrum, 430 kr i dubbelrum

Kontakt: Göran Månsson
goran.mansson@hfs.se

Lärare

Lärare Göran Månsson är en legend på folkmusikhimlen, och räknas som en av de mest spännande och dynamiska flöjtisterna på folkmusikscenen. Med flera prisade album och världsomfattande turnéverksamhet i många olika konstellationer.

Kim Persson & Johanna Bergman tillhör den nya generationen folkmusiker. De är två av de mest intressanta och framstående unga folkmusikblockflöjtister i landet, aktiva på musikscenen i olika ensembler och konsertsammanhang.

Kursinnehåll

 • Låtutlärning på gehör
 • Ensemblespel
 • Individuella lektioner
 • Teknikworkshop med Kristine West
 • Prova på att spela Härjedals- och Offerdalspipa med Göran
  Månsson
 • Konsert med Bazooka sub trio (Kristine West, Kim Persson och Göran Månsson)
 • Folkdansworkshop med Björn Norén

Information in English

Do you want your folk flute playing to swing? Jam with other recorder musicians and arrange folk music styled songs? Then this is the course for you! Four days in August are devoted to individual lessons, song learning, ensemble playing and an exclusive workshop in Härjedalspipa with the pipe player Göran Månsson.

When: August 10 – 13 2020

Where: Härnösands Folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand. Sweden.

Tuition: 3000 SEK. Logistics 3 nights – 760 SEK for a single room, 430 SEK for a double room.

Contact: Göran Månsson
goran.mansson@hfs.se

Apply for the course by pressing the “Apply 2020” button above called “Ansökan 2020”.

Teachers

Teacher Göran Månsson is a legend in the folk music world, and is regarded as one of the most exciting and dynamic flutists on the folk music scene. With several acclaimed albums and worldwide touring activities in many different constellations.

Kim Persson & Johanna Bergman belong to the new generation of folk musicians. They are two of the most interesting and prominent young folk recorders in the country, active on the music scene in various ensembles and concert contexts.

Course content

 • Song training with focus on hearing
 • Ensamble playing
 • Individual lessons
 • Workshop in technicality with Kristine West
 • Try playing Härjedals- and Offerdalspipa with Göran
  Månsson
 • Concert with Bazooka sub trio (Kristine West, Kim Persson and Göran Månsson)
 • Folk dance workshop with Björn Norén