Kortkurser

Förutom de långa kurserna, som sträcker sig över en termin eller mer, ordnar vi varje år ett stort antal korta kurser. Vissa av dem är återkommande varje år, andra korta kurser ordnas efter aktuella behov. En kortkurs kan också arrangeras på annan plats än folkhögskolan.

Vi ordnar bland annat

  • Anpassningskurser för synskadade
  • TUFF (teckenspråksutbildning för föräldrar till döva och hörselskadade barn)
  • Sommarkurser i musik och opera
  • Fördjupningskurser för kontakttolkar
  • Kurs för unga som stammar
  • Musik- och spelmanskurser i samverkan med Ångermanlands spelmansförbund
  • Utbildningar av ledare och förtroendevalda i samverkan med Equmeniakyrkan och Equmenia