Kontakttolk: Domstolstolkning

Kursfakta

Kurstid: Lördag till söndag (11-12 maj 2019).

Sista ansökningsdag: 
18 april (bindande anmälan).

Kostnader:
Reseersättning utgår för kostnader som överstiger 300 kr, max 2000 kr. Ersättning betalas ut efter avslutad kurs om deltagaren har varit närvarande 100% av studietiden. Logi på skolans gästhem och kost under kursen ingår.


Kostnader för studiematerial: Deltagare betalar 600 kr förstudiematerial mot faktura.

Kontaktperson: 
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Mål

Kursen ska ge tolken fördjupade kunskaper om Sveriges domstolsväsende och förbereda inför tolkningsuppdrag vid domstolsförhandlingar. Terminologiarbete med juridiska termer och uttryck ingår i kursen.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot aktiva tolkar som har gått grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska tolken har gått delkurs Juridik för tolkar.

Kursinnehåll

  • Det svenska rättssystemets uppbyggnad
  • Rättsväsendet, juridiska representanter
  • Processrättens grunder
  • Civilmål
  • Brott och påföljder
  • Individen och lagen
  • Nya tekniska medel inom tolkningen i domstol
  • Tolkning för barn inom rättsväsendet

Kursintyg

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på lektioner och aktivt deltagit i distansdelen.