Skolledning

Ola Bojestig

Rektor
0611-55 85 05, 070-236 07 30
ola.bojestig@hfs.se

Anna Lindmark

Utbildningsledare allmän kurs och sfi-rektor
Tjänstledig till och med 2018-12-31

Andreas Torndahl

Utbildningsledare etableringskurs och SMF. Tf. allmän kurs.
0611-55 85 22, 070-183 70 60
andreas.torndahl@hfs.se

Helén Lundquist-Dahlén

Utbildningsledare musik och kultur
0611-55 85 52, 072-240 10 08
helen.lundquist@hfs.se

Mirjam Sjöbom

Utbildningsledare teckenspråk och synverksamhet
0611-55 85 44, 070-640 86 68
mirjam.sjobom@hfs.se

Niklas Jonsson

Utbildningsledare kontakttolk och idéinriktade kurser
0611-55 85 04, 070-­184 40 12
niklas.jonsson@hfs.se

 

Uppdaterad: 2018-07-02
Till sidans topp