Synverksamheten

Gunilla Loncar

Pedagog/stödperson SYN
0611-55 85 37
gunilla.loncar@hfs.se

Jozo Loncar

Stödperson SYN
0611-55 85 45
jozo.loncar@hfs.se