Skolledning

Helén Lundquist-Dahlén

Tf. Rektor, Utbildningsledare Musik och Kultur
0611-55 85 52, 072-240 10 08
helen.lundquist@hfs.se

Ulrica Widén

Administrativ chef
070-270 30 32
ulrica.widen@hfs.se

Andreas Torndahl

Utbildningsledare Etableringskurs, Yrkessvenska – Vård och Omsorg, SMF och Allmän kurs
0611-55 85 22, 070-183 70 60
andreas.torndahl@hfs.se

Vakant

Utbildningsledare Svenska från dag ett, Kontakttolk, Fritidsledarutbildningen och TUFF