Skolledning

Ola Bojestig

Rektor
0611-55 85 05, 070-236 07 30
ola.bojestig@hfs.se

Utbildningsledare etableringskurs, SMF och Allmän kurs
0611-55 85 22, 070-183 70 60
andreas.torndahl@hfs.se

Helén Lundquist-Dahlén

Utbildningsledare musik och kultur
0611-55 85 52, 072-240 10 08
helen.lundquist@hfs.se

Niklas Jonsson

Utbildningsledare kontakttolk och idéinriktade kurser
0611-55 85 04, 070-­184 40 12
niklas.jonsson@hfs.se