Fastighet och teknik

Fastighetsskötsel

0611-55 85 11
vm@hfs.se

Björn Lundgren

Fastighetsansvarig
070-382 81 66

Jim Häggqvist

Lars Kringstad

Markus Saarikoski

Lokalvård

0611-55 85 11

Lena Wallanger

Städledare

Ann-Louise Börlin

Camilla Lindholm

IT

teknik@hfs.se

Rickard Nordin

070-751 05 13