Integritetspolicy

Härnösands folkhögskola samlar in dina personuppgifter så att du ska kunna studera på skolan. Vi delar dina personuppgifter med tredjeparter (Folkbildningsrådet, SchoolSoft, Google, SCB, CSN m.m.) 

Dessa personuppgifter samlar Härnösands folkhögskola in:
Förnamn, efternamn, personnummer, adress, mailadress, telefonnummer, betyg/omdömen, allergier m.m.

Dina personuppgifter lagras så länge du är studerande på skolan och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för till exempel intyg. 

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten “Datainspektionen” på, datainspektionen@datainspektionen.se om du tycker att skolan behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Läs mer om Härnösands folkhögskolas personuppgiftshantering här

To read more about Härnösands folkhögskolas personal data management, click on this link.

Skolans kontaktperson vid frågor kring personuppgiftshantering:
Ola Bojestig, rektor, 0611-55 85 05.