Hitta hit

Besöksadress

Murbergsvägen 32 (infart från Varvsbacken)

Vägbeskrivning

Folkhögskolan ligger 1,2 km från Härnösands centrum. Vi är granne med Länsmuseet Murberget.
GPS-koordinater: N 62° 38,51′ (62,641833) E 17° 55,90′ (17,931667)

Med bil
Avfart 239 från E4, riktning Centrum (nära Coop Forum), därefter vänster enligt skyltning ”Folkhögskola” i första rondellen. Följ Idrottsvägen till Norra Ringvägen (sväng höger) och sedan Murbergsvägen (sväng vänster). Infart till huvudentrén från Varvsbacken.

Om du kommer från centrum och järnvägsstationen så kör du under järnvägen och förbi köpcentrum till rondellen med skyltning ”Folkhögskola” (sväng höger). Obs! Följ inte skyltningen till Murberget från centrum eftersom du då hamnar på museets parkeringsplats (från vilken genomfart till folkhögskolan inte ska ske).

Med tåg och buss
För resenärer till/från Stockholm finns både direkttåg och förbindelser med byte i Sundsvall (regionaltåg eller buss till/från Härnösand). Från Umeå går regionaltåg till Härnösand. Y-buss kör långfärdsbuss till Härnösand.

Med flyg
Trafik från Arlanda (SAS) och Bromma (Bra-flyg) till Sundsvall-Timrå Airport (Midlanda) söder om Härnösand. Det går inga flygbussar till Härnösand. Pendlarbuss 201 Sundsvall-Härnösand har en hållplats vid E4 nära Y:et, ca en kilometer från flygplatsen. Se www.dintur.se (sök på hållplats Deltavägen).

Taxi
Taxistation finns tvärs över gatan vid järnvägsstationen.

Lokalbuss
Nr 24 grön linje (mot Bondsjöhöjden) stannar vid hållplats Folkhögskolan. Du kan åka från centrum (hållplats Riksbanken, ligger på Nybrogatan) och från hållplats Härnösand Central. Sök tider på www.dintur.se. Resan tar ca 5 minuter från centrum.

Gångväg
Att promenera till folkhögskolan från stationen tar 12-15 minuter. Ta gångtunnel under järnvägen (till vänster om stationshuset) och trappa till höger upp mot perrongen. En gångväg löper sedan parallellt med järnvägen fram till Norra Ringvägen (ta vänster) som strax ansluter till Murbergsvägen (ta höger).