Familjerätt

Fördjupningskurs för kontakttolkar: Samhällstolkning – Familjerätt 

Datum:
10 april – 22 april

Kostnad: 
Skolan står för kostnader för studiematerial (600 kr)

Sista ansökningsdag:
29 mars 2021

Kursansvarig:
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Ansökan

Ansökan till Samhällstolkning – Familjerätt (pdf)

Studieplan

  • Sammanlagt 30 studietimmar 
  • 15, 20 och 22 april, onlinelektioner kvällstid

Syfte

Kursen ska ge tolken möjlighet att fördjupa sina kunskaper i temat samhällstolkning, familjerätt som omfattar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt.

Förkunskapskrav och villkor

Målgrupp för kursen är aktiva tolkar som har gått grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska sökande har gått minst 2 delkurser inom grundutbildningen.

Kursintyg

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på lektioner och aktivt deltagit i studier.

Kursupplägg

Lagar som styr inom familjeförhållanden.

  • Äktenskap, samboförhållande, föräldrar och barn, arvsrätt.
  • Äktenskapsskillnad: vårdnad, boende och umgänget, underhållsskyldighet.
  • Adoption, god man och förvaltare.
  • Internationell adoption.
  • Placering av barn, omhändertagande.
  • I kursen ingår terminologiarbete och rollspelsträning.
  • Vi tillämpar folkbildningspedagogik med erfarenhetsutbyte, reflektioner och grupparbete.