Kontakttolk

Tolka för barn

Fördjupningskurs för tolkar. Ansökan öppnar inom kort. 

Ansökan öppnar inom kort. 

30 timmar med sammankomst online. Språkhandledning i språkgrupper med minst 5 deltagare på distans efter sammankomsten.

Efter genomgången kurs ska tolken kunna tolka rättssäkert i olika sammanhang där barn behöver tolk. 

Målgrupp för kursen är aktiva tolkar som har gått grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska sökande har gått minst 2 delkurser inom grundutbildningen inklusive Samhällstolkning.

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på online lektioner och aktivt deltagit i distansdelen. 

  • Metodik, situationsanpassad tolkning.
  • Speciella regler och lagar inom straffrätten som handlar om barn.
  • Barnkonventionen.
  • Barn inom rättsliga sammanhang. Förhörssituationer av barn och ungdomar, förhörsmetodik.
  • Barn i asylutredningar. Barn inom psykvården och psykiatri.
  • Tolkningsteknik och tolketik, förhållningssätt 
  1. Författnings-och rättsfallssamling i familjerätt 2019/20. Norstedts Juridik AB
  2. Tolkade möten. Tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration. Studentlitteratur 2014.
  3. Eget material framtaget för kursen

Information och ansökan

18/3 – 3/4 2022

Skolan står för kostnader för studiematerial 600 kr.

Olga Lysova
Kursansvarig
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Ann-Catrine Vesterholm
Kursansvarig
ann-catrine.vesterholm@hfs.se

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.