Kontakttolk

Svenska idiomatiska uttryck

Fördjupningskurs för tolkar. Ansökan öppnar inom kort. 

Ansökan öppnar inom kort. 

Sammankomst online. Undervisning på distans efter sammankomsten, språkhandledning i språkgrupper med minst 5 deltagare.

Efter genomgången kurs ska tolken få specialiserade kunskaper i svenska språket avseende ordförråd: fraser, idiomatiska uttryck och ska kunna använda dessa i tolkningen.

Målgrupp för kursen är aktiva tolkar som har gått grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska sökande har gått minst 2 delkurser inom grundutbildningen.

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på lektioner och aktivt deltagit i distansdelen. 

  • Tolkens språkkompetens: svenska i tolkningen 
  • Idiomatiska uttryck i språkets lexikologi. Typer av idiom i svenska. Aktuella idiom, utveckling, historisk överblick
  • Tolkning av svordomar och andra speciella uttryck
  • Praktiska övningar, grupparbete, erfarenhetsutbyte, rollspel
  • Svenska språket i auktorisationsprovet
  • Språkhandledning i språkgrupper, översättning av idiom

Svenska idiom. Hans Luthman 2002, ISBN 978917434577
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) på webben: www.svenskaakademien.se/ordlista
Portal till resurser för Svenska och Svenska som andraspråk: www.digitalasparet.se
Ordbok och synonymlexikon: www.tolka.se

Information och ansökan

22/10 – 14/11 2022

Skolan står för kostnader för studiematerial 600 kr.

Olga Lysova
Kursansvarig
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Ann-Catrine Vesterholm
Kursansvarig
ann-catrine.vesterholm@hfs.se

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.