Kontakttolk

Språkhandledarutbildning

Språkhandledarutbildning för kontakttolkar. 

Ansökan öppnar inom kort. 

50 timmar, 1 sammankomst online och 1 sammankomst på plats. 15 timmar varje sammankomst och distansundervisning mellan sammankomster 20 timmar.

Undervisande lärare: Olga Öhgren.

Efter genomgången kurs ska deltagarna få specialiserade kunskaper i undervisningsmetodik, ska kunna organisera terminologiarbete och övningar i form av rollspel samt bedöma olika prov. Distansmetodik och praktiska övningar med kursverktyg ingår i kursen.

Att tillgodosebehovet av utbildade språkhandledare i samband med att nya utbildningsanordnare startar sin verksamhet. Det finns behov av språkhandledare i aktuella för grundutbildningen språk och även i små språk och mindre frekventa tolkspråk.

Kursen är riktad i första hand motauktoriserade och utbildade tolkar som vill arbeta som språkhandledare inom grundutbildning. Kursen är även tänkt för de tolkar som jobbat länge, kanske har pedagogisk erfarenhet från sitt hemland, är intresserade av språk och som tycker om sitt jobb som tolk.

Deltagaren får efter genomgången kurs ett kursbevis.

  1. Språkhandledarens uppdrag 
  2. Pedagogiska grunder, vuxenpedagogik, tolkutbildning och distansmetodik
  3. Bedömning av prov
  4. Terminologiarbete för tolkar
  5. Praktiska övningar i form av  rollspel
  1. Riktlinjer för kontakttolkutbildning Myh
  2. Vägledande studieplaner. Sammanhållen grundutbildning, kontakttolk Dnr MYH 2014/310
  3. IKUGO mallen
  4. Den tvåpartiska tolken Skaaden, Hanne. (2017)
  5. Kontakt genom tolk. Wadensjö, Cecilia. (2018)

Information och ansökan

29/10 – 27/11 2022

Olga Lysova
Kursansvarig
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.