Musiklinjen Kapellsberg

Orgel

Orgelinriktningen ger dig musikalisk och teknisk utbildning i repertoarspel, improvisation och praktisk orgelkunskap. Utbildningen kan vara förberedande för musikhögskolestudier men också en fördjupningskurs för dig som t ex har en kyrkomusikertjänst. I studierna ingår nära samarbete med kompositionsklassen och musiklinjens sångare och instrumentalister.

  • Spelteknik
  • Instudering av solistisk orgellitteratur från olika epoker och av olika karaktär
  • Repertoarkännedom
  • Uppförandepraxis
  • Registreringspraxis

Vi jobbar med fri improvisation och improvisation inom historiska stilarter. Vi utgår från byggstenar som formlära, koordination, kinematic, harmonik och metrik.

Det är möjligt att studera orgel på deltid/distans med individuellt upplägg.

Vi erbjuder även möjlighet till en bred utbildning som förbereder för musikhögskolans kyrkomusikerutbildning. Orgel bred innehåller undervisning även i dirigering, solosång och piano.

Håkan Dahlén, diplomorganist utbildad vid Kungliga Musikhögskolan för professor Olle Scherwin, professor Anders Bondeman och profesor Torvald Torén samt vid Piteå Musikhögskola för professor Hans-Ola Ericsson.

Håkan Dahlén var biträdande domkyrkoorganist i Härnösand 1990-2003. Sedan 2003 innehar han organisttjänsten i Själevads församling. Han undervisar i Lilla Orgelakademin och vid Mellansels folkhögskolas kantorsutbildning. Håkan är ofta anlitad konsertorganist, gärna tillsammans med andra instrumentalister, ensembler och dansare. Han har uruppfört verk av bl.a. Jan W Morthenson, Peter Lyne och Fredrik Högberg. 2005 släppte han tillsammans med Jörgen Sundeqvist den uppmärksammade skivan ”bellows & pipes” och 2013 French Dialogue, båda på Courthouse Music.

Information och ansökan

Du kan fortfarande söka till Musiklinjen Kapellsberg

Skicka en länk till en videoinspelning till muk.ansokan@hfs.se. I mailets ämnesrad skriver du ditt namn och inriktning/instrument.

Spela in två stycken av olika karaktär.

Bifoga ett brev i din ansökan i Schoolsoft där du skriver om dina förkunskaper, förväntningar och mål med dina studier.

Orgel: spela in två stycken av olika karaktär.
Orgel bred: spela även in ett pianostycke.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.