Kontakttolk

Domstolstolkning

Fördjupningskurs för tolkar.

Ansökan är stängd och kursen är fullsatt.

30 timmar distansstudier, kvällslektioner 18.00-21.00

Kursen ska ge tolken fördjupade kunskaper om Sveriges domstolsväsende och förbereda inför tolkningsuppdrag vid domstolsförhandlingar.

Kursen riktar sig mot aktiva utbildade tolkar som har gått grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska tolken har gått delkurs Juridik för tolkar.

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på online lektioner och aktivt deltagit i studier i realia och terminologi.

  • Det svenska rättssystemets uppbyggnad.
  • Rättsväsendet, juridiska representanter.
  • Processrättens grunder.
  • Civilmål.
  • Brott och påföljder.
  • Individen och lagen.
  • Nya tekniska medel inom tolkningen i domstol.
  • Tolkning för barn inom rättsväsendet.
  • Terminologiarbete med juridiska termer och uttryck.

Information och ansökan

Längd
1 månad
Ansök senast
2021-06-01

Juni 2021 : 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29.
Juli 2021: 1, 6.

Kvällslektioner, kl. 18:00-21:00.

Vi erbjuder studier online via
uppkoppling till Meet och skolans kursplattform Google Classroom.

Språkhandledning i
språkgrupper med minst 5 deltagare.

Skolan står för kostnader för studiematerial 600 kr.

Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Gunilla Loncar, ansvarig korta kurser
073-087 89 77
gunilla.loncar@hfs.se

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.