Korta kurser

Hälsofrämjande och professionellt förhållningssätt i demensvården

Målgrupp

Yrkesverksamma undersköterskor, vårdbiträden och andra yrkesprofessioner som arbetar
inom äldrevården.

Innehåll

Demenssjukdom (kognitiv funktionsnedsättning)
Orsaker och olika demenssjukdomar
Tidiga tecken/symtom
BPSD
Nollvision
Nationella riktlinjer

Hälsofrämjande omvårdnad och förhållningssätt
Personcentrerad omvårdnad
Att främja hälsa och funktion
Att vara aktiv och delaktig
Att främja hälsa genom aktivitet

Bemötande och förhållningssätt
Professionellt bemötande och förhållningssätt
Hur kan vi kommunicera?
Att vara anhörig

Upplägg

Distansutbildning, med digitala studieträffar, på kvartsfart. Utbildningen startar 28 oktober 2021 och avslutas 3 februari 2022 (juluppehåll vecka 51 till och med vecka 1).

Mellan träffarna kommer du att få läs- och reflektionsuppgifter. Studierna förutsätter aktiv och regelbunden kommunikation med lärare och övriga deltagare i gruppen. Utbildningen genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan mellan Härnösands folkhögskola och Samariterhemmet diakoni.

Information och ansökan

Ansök senast
2021-10-13

28/10, 18/11, 9/12 (2021)
13/1, 3/2 (2022)
Kl. 13.00-17.00

Serviceavgift: 400 kr.

Bifoga tjänstgöringsintyg. Ange även kontaktuppgifter till en referensperson, till exempel din chef eller kollega, samt faktureringsadress avseende serviceavgiften. Ansökan ska vara inskickad senast 13/10 2021.

Tillgång till egen dator med kamera, mikrofon och internet är ett krav.
Samtliga moment i utbildningen är obligatoriska.
Vid fullföljd utbildning erhålls ett kursintyg.

Vid frågor om utbildningen, kontakta:
Maria Hovstadius, Rektor och verksamhetschef, Samariterhemmet
maria.hovstadius@samariterhemmet.se

Kontaktperson Härnösands folkhögskola
Andreas Torndahl, Utbildningsledare
0611-55 85 22 eller 070-183 70 60
andreas.torndahl@hfs.se

Ansökan
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.