Framtidens By

Nu kan du söka till Framtidens By 2022 med start i februari!

Kurs i hållbar byutveckling: Möt utmaningarna att ställa om till hållbara och växande lokalsamhällen och regenerativ matproduktion!

Om utbildningen

Kurs i hållbar byutveckling: Möt utmaningarna att ställa om till hållbara och växande lokalsamhällen och regenerativ matproduktion!

Många drömmer om att bo i en by. Du kanske gör det redan. Men vad är en by i djupare bemärkelse och vad är det vi människor längtar efter egentligen? Det finns nästan otaliga ansamlingar av hus men ytterst få byar. Byar eller kvarter som idag fungerar på ett hållbart sätt för människor och natur är sällsynta.

Denna kurs vänder sig till dig som i tanke och handling vill utforska vad en by är till sitt väsen – i hjärna, hjärta och handen. Med hjälp av kreativa och praktiska övningar, dialog, reflektion, studiebesök och inspirerande möten söker vi lokala lösningar på globala kriser som vi också kan tillämpa. Vi utforskar hur byns, platsens och den lokala matens renässans behövs för att bland annat nå målen i Agenda 2030.

Framtidens by är en konkret utforskning av hur vi kan vända flyttströmmarna, återbefolka landsbygden och möjliggöra minst en halv miljon nya arbetstillfällen inom framtidens postfossila jordbruk fram till år 2030.

Kursen har sina rötter i en folkrörelse som förverkligar en hållbar framtid med början i det lokala med bl a regenerativa ekonomier och företag, andelsjordbruk, relationsmat, full och demokratisk delaktighet och meningsfulla gemenskaper. Den handlar om byn som förhållningssätt.

Att odla eller bygga hållbart är relativt enkelt. Men hur förverkligar vi en attraktiv, levande och meningsfull gemenskap med hållbara relationer, fungerande företag och sociala processer, i positiv samverkan med ekosystemen? Hur medskapar vi en hållbar kultur byggd på lust, längtan och tillit?

Detta blir en inspirerande, engagerande och kanske utmanande gemensam resa och utforskning där frågorna är oftast viktigare än svaren! Vi lär av och med varandra – i byn behövs allas erfarenheter och kunskaper, såväl praktiska som teoretiska. Målet är att vi fördjupar kompetenser, förmågor och förhållningssätt som byutvecklare och bärare av bykulturen.

Kursinnehåll

Vi kommer under utbildningen utforska byn ur sex olika perspektiv som speglas i temat för varje kurshelg. De sex temana är:

Den lekande byn:  Kreativitet, lek, gemenskap och möten i meningsfullt arbete är viktiga ingredienser för att leva ett liv i balans, individuellt och som grupp. Vi utforskar vår egen roll som medskapare av en hållbar kultur, som kulturskapare. I ett kreativt gemensamt utforskande har vi möjlighet att väcka liv i lusten och lusten till livet.

Den växande byn: Hur skapar vi blomstrande, kreativa, innovativa och attraktiva bygder och samhällen? Hur förverkligar vi lokal ekonomi och företagande, ekoprenörskap, där pengar för samman människor istället för att skapa klyftor, där kapitalet är tillit snarare än tillväxt och målet är relationer före transaktioner? Vad är det som ska växa för att förverkliga en hållbar framtid? 

Den lärande byn: Är det möjligt att lära för livet, att ständigt förhålla oss lärande individuellt och tillsammans på sätt som möjliggör hållbara och dynamiska byar, kvarter och gemenskaper? Förändringarna i samhället och världen sker så snabbt nu att vi måste ständigt vara i lärandet. Om vi vill dessutom agera som hälsokur för världen och våra medmänniskor behöver vi utforska verktyg och förhållningssätt där vi visionerar, agerar, erfar och reflekterar som aktiva medskapare. 

Den demokratiska byn:  Demokrati är nu en konvention, något vi ansluter oss till, delta i och anser oss begripa. Men vad är demokrati egentligen? Det behövs en djupare förståelse för hållbar, lokal demokrati byggd på mångfald, ansvar, delaktighet och självorganisering. Delkursen är utformad som en process där gruppen under handledning försöker upprätta sin egen auktoritet. Vi utforskar hur vi kan fatta beslut som accepteras av allahela tiden och därigenom skapa hållbara gemenskap.

Den jordnära byn:  Hållbara samarbeten i levande gemenskaper grundas i ett helhetsperspektiv, en jordcentrerad och platsmedveten världsbild. Vi utforskar praktiska, systembaserade synsätt och kretsloppslösningar där byn blir en levande del av landskapet och dess ekosystem. Där naturen, platsen och människan samverkar för allas bästa och vi berikar livets mångfald med hjälp av traditionell kunskap och nytt tänkande.

Den läkande byn:  Förverkligandet av nya hållbara gemenskaper kan ses som en inre resa där vi läker en ohållbar konsumtionskultur för att möjliggöra nya framtider. Vi utforskar hur läkning kan gå till i relation till oss själva, varandra, omvärlden och naturen – med början i våra egna behov av fysisk hälsa och meningsfulla sammanhang.

Bakgrund och historik

Kursen Framtidens by – bredbandsbullerbyar (Facebooksida Bredbandsbullerbyar – framtidens by) bygger på gedigna lärprocesser och erfarenheter kring utmaningarna och möjligheterna med att förverkliga hållbara lokalsamhällen. Innehållet har växt fram ur en mångårig process med initiativ som Bredbandsbullarbyar, Det nya miljonprogrammet (för återbefolkning av landsbygden) och Nipakademin som återskapar Ångermanlands landsbygd genom nystartade hållbara gröna näringar och utbildningsverksamhet. Arbetet utvecklas i teori och praktik med hjälp av bl a systemteori, omställningsprinciper, holistic management, ekopedagogik, warm data och en jordcentrerad världsbild.

Med Nipakademin som huvudman utformades och startades den första utbildningen 2017 av en arbetsgrupp bestående av omställningspionjärerna Thorsten Laxvik och David Bennett tillsammans med Ingrid Berg och  Nikolas Berg. Parallellt med det kulturella utforskandet har bostadsbolaget Solatum i Sollefteå kommun påbörjat processen för att möjliggöra den första bredbandsbullerbyn. Solatum står för den fysiska strukturen medan arbetsgruppen utvecklar verktyg för att tillföra den sociala kulturen. Tillsammans med Maria Engelbrektsson blev arbetsgruppen Byakademin ek.för. Som nu utvecklar och levererar utbildningar och upplevelser kring kursens teman.

Arbetsformer

Fyra av kursträffarna förläggs till Härnösands folkhögskola. Vi genomför flera studiebesök i trakten för att kunna ta del av konkreta och lokala exempel och erfarenheter av byskapande, entreprenörskap och omställning till hållbarhet. Övriga kursträffar förläggs till andra orter i landet som erbjuder unikt lärande inom de frågor som behandlas i utbildningen.

Du som söker behöver ha en nyfikenhet och villighet att utforska relationellt förhållningssätt och lärande. Där kunskapen växer fram genom möten, i en dialog med respekt för allas perspektiv. Förutom detta är det bra om du har någon av dessa ingångar i din ansökan: Erfarenhet av gemenskaper eller vilja att utforska gemenskaper på olika sätt, längtan efter en annan form av samhälle än dagens, en vilja att påverka, nyfikenhet på hur vi kan skapa hållbarhet på alla plan eller andra längtor efter mening och livskvalitet som du eventuellt inte har definierat ännu.

Du förväntas att mellan delkurserna fortsätta lärandet och utforskandet, utifrån dina förutsättningar, genom olika hemuppgifter där du fördjupar förmågan att medskapa en hållbar framtid.

 • Studierna sker på distans 50%. Kursen består av sex delkurser/intensivhelger, där de flesta är förlagda till Härnösands folkhögskola och en eller två på andra orter.
 • IT/Internet: kursen kräver att du har tillgång till dator och internetåtkomst. Kursadministrationen sköts via en digital kursplattform. Webbläsaren Chrome är att föredra.
  Video, bild, skrivande, diskussioner mm kommer till stor del att ske via kursplattformen.
 • Kursen bygger på självorganisering, delaktighet och ansvar. Vi ledare håller en struktur men ser oss som både medskapare och elever tillsammans med er deltagare. Vi pratar om elevlärare och lärarelever, enligt ekopedagogiska principer. 
 • Litteratur: Viss litteratur är obligatorisk.
 • Gästföreläsare/inspiratörer och studiebesök kommer att ingå i kursen.
 • Individuellt arbete där den egna processen synliggörs. Kan vara i form av en årsdagbok eller andra kreativa uttryckssätt.
 • Hemuppgifter ges mellan delkurserna, kan vara både praktiska och teoretiska.

Inträdeskrav

Du behöver skriva ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen och där du kan delge dina:

 • erfarenheter av by (om du har några), gemenskaper, demokrati och delaktighet. 
 • tankar om vad du vill utforska och utveckla genom ditt deltagande. 
 • längtan efter meningsfullt liv och försörjning, boende och sammanhang.
 • eller något helt annat som gör att du vill delta i kursen.

Se det här som en inspiration till ditt personliga brev, inte som något som måste följas. Ange gärna om du har tillgång till bil och är beredd att mot ersättning bistå med transporter vid studiebesök.

Kursansvariga

David Bennett omställare, småbrukare och pedagog boende i Ramsås. Engagerad i Byakademin och Omställningsnätverket.

Maria Engelbrektsson, socionom och medlem i ByAkademin.. Bloggar på www.byaliv.se.

Information och ansökan

Längd
1 år
Studietakt
Halvfart, distans
Ansök senast
2022-01-09

VT 2021: 1/2-24/6
HT 2021: 9/8-17/12

VT 2022: 17/1-27/6
HT 2022: 15/8-12/12

VT 2021: 12-14/2, 15-18/4, 4-6/6.
HT 2021: 13-15/8, 15-17/10, 25-28/11.

VT 2022: 27/1, 11-13/2, 24/3, 8-10/4, 5/5, 27-29/5, 30/6.
HT 2022: 19-2/8, 22/9, 14-16/10, 27/10, 17/11, 1/12.

 

Du behöver skriva ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen. Se information om innehållet i det personliga brevet längre ned på sidan.

Kostnader kost och logi – 1500-2500 kr/per träff. Exakt kostnad ges innan varje träff.

När du blivit antagen:
Boka boende på info@hfs.se senast 14 dagar innan varje kurstillfälle.

Ca 1000 kr/person.

400 kr/termin.

Jonatan Ericsson Sjöman
Kursansvarig
072-235 77 55
0611-55 85 09
jonatan.ericsson.sjoman@hfs.se

Andreas Torndahl
Utbildningsledare
070-183 70 60
0611-55 85 22
andreas.torndahl@hfs.se

David Bennet
david.bennett.se@gmail.com

Maria Engelbrektsson
tove.maria.engelbrektsson@gmail.com

Ansökan VT22
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.