Kvinna håller fram en tallrik med grönsaker mot kameran

Vill du driva restaurang på Härnösands folkhögskola?

Härnösands folkhögskola erbjuder utbildningar i såväl behörighetsgivande ämnen som i mer yrkesinriktade kurser inom t ex musik, dans, ledarskap och tolk. Numera har vi även gröna
utbildningar vars intresse växer allt mer. Under en termin fylls våra lokaler av ett deltagarantal på ca 250 personer.

Förutom egna kurser bedriver vi även samverkanskurser och konferenser vilket ofta medför önskemål om måltider och logi. Vi har fler konferenslokaler och en underbart härlig innergård.

Gästboendet omfattar ca 100 bäddar vara ett 40-tal är terminsvis kopplat till vårt studentboende.

Restaurang Nya Varvet

Vår restaurang kan ta emot ca 100 gäster. Lokalen kan delas av genom en skiljevägg och därmed skapa utrymme för ett enskilt sällskap.
Vår veranda har söderläge och det finns gott om parkeringsplatser.

Diskinlämningen möjliggör en enkel hantering samt bidrar till en god källsortering. Matserveringen samt kassa finns i en egen avdelning mellan kök och restaurang vilket gör att det sällan blir kö och skapar ett bra arbetsflöde för personalen.

Köket är välplanerat och har en yta på 70 m2 och ligger på markplan. Har en god standard med väl underhållna maskiner och utrustning. Utöver det finns stora kyl- och frysrum samt personalutrymme med omklädnings och duschmöjligheter.

Mål och inriktning

Målet med restaurangverksamhet är att erbjuda studerande, personal och externa restaurang- och konferensgäster kvalitativ mat med tydlig grön, ekologisk och lokalproducerad profil.

Utgångspunkten är att bygga upp ett nära samarbete mellan en entreprenör och skolan, i kurser-, event- och konferensverksamhet. Vi ser gärna att kursverksamhet knyts till restauratören i form av långa och/eller korta kurser med specifik inriktning.

Drift

Avsikten är att teckna hyresavtal med hyresgäst gällande verksamheten i skolans lokaler. Hyresvärd och hyresgäst ska ha ett gemensamt ansvar att utföra och utveckla verksamheter som kompletterar varandra.

Hyresgästen/entreprenören ansvarar för att samtliga med verksamheten förenliga tillstånd söks och att dessa efterföljs.

Tillträde enligt överenskommelse

Välkommen med din intresseanmälan

I din anmälan vill vi se en beskrivning av dig och din verksamhet samt en
konceptpresentation med verksamhetsplan. Vad får dig att tro på den här idén?

Önskvärt är en så utförlig intresseanmälan som möjligt senast inkommen till oss 3 maj, 2021 via mail till rektor@hfs.se. Märk ärendet med Café- och restaurangverksamhet.

Frågor besvaras av Administrativ chef Ulrica Widén, ulrica.widen@hfs.se