Think, live and act green

Under en gemensam samling i slutet av november hade vi besök från Albanien. Keida Ushtelenca och Ilir Cani representerar Grön ungdom och De gröna i Albanien, deras motsvarighet till vårt miljöparti.
nature-1347901_640
De gröna i Albanien arbetar för att visa på de möjligheter som Albanien har och pratar inte gärna om problem. Eco-turism är en stor möjlighet menar dem. Albanien har mycket fin natur med kust och berg, det är också mycket prisvärt att turista där.

Förändra värderingar

De Gröna är ett litet parti med mandat i 12 av 60 kommuner. Albanien är ett land med många olika partier, upp till 60 partier finns i landet, vilket skapar en större konkurrens av väljarna. Därav arbetar mycket med ungdomar och barn i Albanien för att förändra och implementera gröna tankar och värderingar hos de yngre generationerna och första-gångsväljare. De tror på att förändra värderingar och öka kunskapen om miljön och mänskliga värderingar snarare än att prata med väljare om rena politiska sakfrågor. Utöver miljöarbetet jobbar det även med HBTQ frågor och rättigheter för personer med olika funktionsvariationer.

Cykla i snömodd?

När Keida kom till Sverige blev hon mycket förvånad och imponerad av att man i Sverige cyklar även i snömodd och regn. I Albanien är cykel något som endast ses som ett nöje och de cyklar i princip aldrig när det är dåligt väder. Hon uppmanar också alla att uppskatta de små sakerna i vardagen som är en självklarhet för oss men inte för andra. Till exempel cykelbanor och gångvägar.