Skolstart med kulning

Många ryckte nog till när höstens skolstart inleddes med kulning från ingången till Kempesalen. Det var årets Röjåsstipendiat Ulrika Bodén som lät sin stämma ljuda. Efter att ha fått diplom och blommor berättade hon om sin egen tid på Härnösands folkhögskola på 1990-talet som gjorde att hon upptäckte folkmusiken. Idag är hon en av landets främsta folksångerskor vilket hon gav prov på i den fullsatta Kempesalen. 

Ulrika Bodén tilldelas 2017 års stipendium på 20 000 kronor ur Röjås Jonas minnesfond.  Hon tilldelas Röjås-stipendiet ”för att djärvt och nyskapande ha fört den ångermanländska sångtraditionen vidare in i 21:a århundradet vare sig det handlar om folkvisor, vallåtar, kulning eller psalmer på junselemål”.

Röjås Jonas Eriksson (1921–1989) var föreståndare för Kapellsbergs musikskola när den startade 1961. Femton år senare tog han initiativ till musikhandledarlinjen vid Härnösands folkhögskola samtidigt som musikutbildningen vid Kapellsberg blev folkhögskolans musiklinje. Idag kallas den Musiklinjen Kapellsberg.

Som riksspelman, violinist i den klassiska skolan, pedagog och framför allt visionär verkade Röjås Jonas i ett brett spektrum. Han lät sig inte stängas in i något fack. Efter hans bortgång bildade Härnösands folkhögskola en minnesfond ur vilken ett stipendium ges till musiker som arbetar i Röjås Jonas anda.