Scenhus

FAKTA SCENHUS

Mått: Scenhus/Black box 16 x 20 meter
Takhöjd: 10 meter
Sammanlagd yta: Ca 400 kvm
Publikplatser: 200–250 st
Insamlingsmål: 30 miljoner kronor

Scenhuset konstrueras för att frambringa bästa möjliga akustik och är format som en ”black box”. En black box är ett enkelt rum som tillåter mångsidighet när det gäller föreställningarnas storlek och form.

Lokalen kommer att nyttjas för både undervisning, repetitioner och föreställningar.

Nytt scenhus vid Härnösands folkhögskola ligger färdigt på ritbordet. En tillbyggnad med ett insamlingsmål på 30 miljoner.

Med rötter i en bred musiktradition, som spänner över opera, traditionell och modern konstmusik till folkmusik, har musiklinjen Kapellsberg skapat en av landets bästa musikutbildningar.

Där lägger många ungdomar grunden till sin fortsatta utveckling som musiker, sångare eller tonsättare. 

– När studerande från Kapellsberg tar 4 av 8 platser på operahögskolan i Stockholm vid intagningen våren 2019, då vet vi att det är många – i vårt land och utanför dess gränser – som i framtiden kommer att få njuta när gamla kapellsbergare i de stora sammanhangen spänner sina stämband, strängar och muskler, säger Helén Lundquist-Dahlén utbildningsledare och ansvarig för musiklinjen Kapellsberg.

– Det är en bekräftelse på vår höga kvalitet och att det är hos oss som de stora talangerna kan utvecklas.

1961 startade musikutbildningen på Kapellsbergs herrgård. 20 år senare, 1981, flyttade utbildningen in på Folkhögskolan och 2021 vill skolan att det nya scenhuset ska stå klart.

Styrelse och skolledning konstaterar att om musiklinjen i framtiden ska kunna attrahera målinriktade ungdomar med goda talanger och ge dem en utveckling som kan uppfylla deras ambitioner och förväntningar. Ja, då måste skolan våga satsa på ett bygge som ger praktiska förutsättningar för scenisk framställning. Idag finns ingen lokal där man kan sätta upp produktioner, ge konserter eller dansföreställningar inför en större publik.

– Ett nytt scenhus på skolan kommer dessutom att bli ett kulturellt landmärke för hela regionen. En tillgång för publik och musikutövare oavsett genre – opera, klassisk musik eller folkmusik, säger rektor Ola Bojestig.

Nyligen investerade SCA 7,8 miljarder i sin fabrik i Timrå. Om denna miljardinvestering ska bli lyckosam krävs det att omgivande miljö och samhälle kan attrahera välutbildade medarbetare.

Idag styrs individernas val av bostadsort i allt högre grad av vilka ”livskvaliteter” en ort kan uppvisa. Natur och kulturmiljö är faktorer som väger tungt för var människor väljer att bo.

Det är svårt att kvantifiera betydelsen av en jazzklubb, ett antal operaföreställningar, en folkmusikafton eller en dans- och kammarmusikföreställning.

Olof Frensborg, styrelsens ordförande lyfter gärna fram kulturens betydelse.

– Kultur spelar idag en nyckelroll i konkurrensen mellan regioner, både för att bygga en positiv image och attrahera såväl besökare som nationella och internationella företag. Kunskap kompetens och kreativitet har ett starkt samband med ett rikt kulturliv.

Det finns idag många stiftelser och fonder som byggts upp av svenskt näringsliv och som under åren stöttar konstnärliga institutioner och utövare. De är alla grundade med denna medvetenhet – människan lever inte av bröd allenast. En livskraftig region behöver ett rikt kulturutbud som ger attraktionskraft och kreativitet. Styrelse och skolledning övertygade om att det finns stiftelser och fonder som är beredda att stödja skolans ambitioner att trygga och utveckla en utbildning med bredd och kvalitet.

Ett nytt scenhus vid Härnösands folkhögskola är en viktig pusselbit i ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. En investering i 30- miljonersklassen.