Nyhet för hösten 2018

Hösten 2018 kommer Härnösands folkhögskola att starta upp en fritidsledarutbildning.  Fritidsledarutbildningen är en tvåårig yrkesinriktad utbildning på helfart. Utbildningen kommer att innehålla moment så som ledarskapsutveckling, beteendevetenskapliga teorier och perspektiv, samhälle och fritidskultur, metodkunskap, verksamhetsförlagt lärande.  

Målet med utbildningen är att du skall få tillgång till teoretiska kunskaper och verktyg som hjälper dig att hantera utmanande situationer med individer och grupper, utveckla din förmåga att kommunicera med människor, få syn på både dina egna och andras kommunikations- och beteendemönster, samt att du ska få öva din förmåga att leda, att följa, att arrangera, att utvärdera, att teoretisera men också att praktisera. 

Mer information om utbildningen samt ansökan hittar du här.