Härnösands folkhögskola söker Rektor/Skolchef

Vi söker Dig som brinner för folkbildning och har mod att ”ge människor förutsättningar att växa och göra skillnad för sig själva och sina sammanhang“.

Härnösands folkhögskola är en kreativ bildningsmiljö med rika möjligheter till lärande och personlig utveckling. Vi har årligen 2 500 kursdeltagare, varav ca 300 på ett tiotal långa kurser, och 5 000 deltagare i kulturprogram.

Härnösands folkhögskola är en icke-vinstdrivande ideell förening med Equmeniakyrkan och Equmenia som huvudman. Skolan vill genom en positiv människosyn erbjuda en mötesplats för åsikter, ambitioner och kulturer.

Om tjänsten
I tjänsten som rektor leds du och berikas av huvudmannens idé, syften och mål, folkbildningens och skolans lokala styrdokument samt de lagar och förordningar som gäller för skolan.

 • Folkbildning ger flockimmunitet mot rasism, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Vare sig våra deltagare går på allmän kurs, dansar eller sjunger vill skolan ge erfarenhet och kunskaper som knyter an till det gemensamma. Att vi kan bygga ett samhälle tillsammans. Som rektor på Härnösands folkhögskola är du en folkbildningens byggmästare, säger Olof Frensborg, ordförande i styrelsen för Härnösands folkhögskola.

Med ditt samhällsengagemang och pedagogiska intresse leder du tillsammans med ledningsgruppen och dina medarbetare utvecklingen av skolans verksamhet, identifierar nya möjligheter, skapar goda arbetsförhållanden för de anställda samt möjliggör en god ekonomi för verksamhetens bästa.

Vi söker
Vi söker dig som har en akademisk examen, gärna med pedagogisk inriktning. Du är en erfaren ledare med erfarenhet av budget- och resultatarbete samt arbete inom ideell organisation. Vi ser gärna att du har erfarenhet från en ledarroll inom folkbildning och från komplexa organisationer med olika verksamhetsgrenar. 

Ditt ledarskap kännetecknas av att du motiverar och förser andra med de befogenheter som krävs och du är mån om att skapa delaktighet och att underhålla relationer. Du har god samarbetsförmåga och pedagogisk insikt, ett strategiskt tänkande och en helhetssyn som gör att verksamheten berikar och berikas av huvudmannarörelsen. Din analytiska förmåga är god och du uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Vi ser att du har en hög kulturell medvetenhet, vilket innebär att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Som rektor/skolchef är ett brett kulturintresse och en förståelse för kulturverksamhetens villkor en tillgång.

Om Folkhögskolan
Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner, i stället utformar man egna kursplaner. Folkhögskolorna finansieras framför allt genom statsbidrag och regionbidrag.

Vi erbjuder behörighetsgivande kurser inom bland annat allmän kurs, musik och dans samt yrkesutbildningar och bibelskola. Många av våra utbildningar och arrangemang sker i samverkan med organisationer, företag, institutioner och myndigheter.

Härnösands folkhögskola är en flexibel och stimulerande arbetsplats där Du ges goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och växa tillsammans med deltagare, personal och styrelse.

Välkommen med din ansökan!


Ansökan
Ansök senast den 25 oktober. Skicka din ansökan till rektorstjanst@hfs.se

Kontaktpersoner

 • Olof Frensborg, styrelsens ordförande
  ofrensborg@gmail.com
  070-246 19 81
 • Joel Powell, Equmenia
  joel.powell@equmenia.se
  070-391 31 25
 • Ulrica Widén, HR-representant
  ulrica.widen@hfs.se
  070-270 30 32
 • Jonatan Ericson Sjöman, facklig representant Lärarförbundet folkhögskolan
  jonatan.ericsson.sjoman@hfs.se
  070-377 78 87