Föreläsning: Palestina och Israel: Ett demokratiskt land

Datum: 5 september
Tid: 18:30
Plats: Härnösands folkhögskola
Järven konferens

Dawid Kaloti, palestinier, tidigare PLOs representant i Sverige, ångermanlänning och Härnösandsbo – berättar om Palestinakonflikten med utgångspunkt i hans bok The Telltale Leaflet: From Palestine to Stockholm.
Med djupgående erfarenhet av Israel-Palestinakonflikten från den palestinska administrationen ger David sin syn på historien och en möjlig väg ur konflikten.

Kostnadsfritt!

Arrangörer:
Härnösands folkhögskola och Palestinagrupperna Sundsvall