Demokrati och delaktighet inom EU

Vill du veta mer om hur EU fungerar?

En kurs för dig som möter ungdomar mellan 13 och 25 i din yrkesroll eller som ideell ledare.

Syftet är att ge dig mer kunskap om och förståelsen för hur EU fungerar, hur beslut fattas på EU-nivå, hur EU påverkar vardagen, och när och hur organisationer och personer kan påverka besluten. Dessutom får du med dig icke-formella metoder för att öppna samtal, skapa dialog och engagemang.

Kursen genomförs under två halvdagar och inkluderar dessutom digitalt material som du kan använda i dina grupper.

Kurstider:
Fredag 29 nov 2019 kl. 15-19.30
Lördag 30 nov kl. 10-15

Plats: Härnösands folkhögskola

Kostnad: Kursen, materialet och fikat är gratis!
Boendepaket bokas genom att maila konferens@hfs.se

Kursen anordnas av Bromma folkhögskola och anmälan görs via deras hemsida:
https://www.brommafolkhogskola.se/korta-kurser/demokrati-eu/