I förgrunden syns en oskarp person. I mitten av bilden står en ung ljushårig tjej och gör tecknet för "Härnösand"

Teckenspråk fördjupning

I den här kursen på distans får du under tio veckor fördjupa dina kunskaper i teckenspråk så att du blir trygg i ditt språkliga uttryck. Den passar dig som gått vår grundläggande utbildning i teckenspråk eller som på annat sätt  skaffat dig kunskaper för att klara en vardagskonversation.

Kursinnehåll

  • Grammatik och teckenförråd
  • Avläsning
  • Utveckla ett mer flytande språk med genuina tecken
  • Fakta om dövas historia och kultur (dövrealia)

Kursupplägg

Kursen ges på distans halvfart med inledande och avslutande träffar på folkhögskolan. Under distansveckorna är det obligatoriska Skypeträffar. Du får uppgifter som ska redovisas varje vecka. Du måste ha tillgång till dator med webbkamera och fast bredband samt gärna en Ipad eller annan surfplatta.

Antagning höst och vår

Kursen ges både under höstterminen och vårterminen.

Teckenspråkiga lärare

Ett kvalificerat lärarlag, där flera har teckenspråk som första språk, ansvarar för kursen. Härnösands folkhögskola har en väl utbyggd verksamhet på flera nivåer inom teckenspråksområdet.

Uppdaterad: 2017-09-12
Till sidans topp