Halvbild på en kvinna med lila rastaflätor tittar in i kameran och ler

Svenska från dag ett

Den här kursen är till för dig som är asylsökande för att du ska få möjlighet att lära dig vardagssvenska och få kunskaper om det svenska samhället redan från dag ett i Sverige. Syftet är att minska tröskeln för att sedan komma in i arbetslivet och samhället.

Swedish from day one – a course for asylum seekers that want to learn the Swedish language and good-to-know information about the Swedish society. 

Målgrupp

Kursen är till för asylsökande och för personer som fått uppehållstillstånd men fortfarande bor kvar i Migrationsverkets boenden.

Kursinnehåll

  • Svenska
  • Musik
  • Samhällsinformation
  • Studiebesök
  • Gemensamma samlingar

Lektionstider

Kursen pågår med studier måndagar, onsdagar och fredagar kl 9.00–12.00.

Intyg

Efter kursen får du ett intyg.

Uppdaterad: 2017-01-10
Till sidans topp