Närbild på en man som spelar fiol, hans reflektion syns i en spegel

Stråk och träblås

Musiklinjen har några studieplatser för stråk- och träblåsinstrumentalister. Kursens syfte är att ge fördjupade tekniska och musikaliska kunskaper på ditt instrument. Du bör ha goda förkunskaper och vill fördjupa ditt solistiska spel i en utvecklande och stimulerande miljö. Studierna kan vara förberedande för musikhögskola men också en möjlighet att fokusera på ditt eget spel efter andra studier. Studierna kan också vara ett avbrott eller fortbildning i ett yrkesliv.

Antagningsprov

Antagningskursen består av följande moment: en lektion på ditt huvudinstrument, uppspelning, skriftligt prov i gehör, allmän musiklära och satslära, muntligt gehör. Du förväntas ha förberett två stycken av olika karaktär som du kan arbeta med i den enskilda lektionen under antagningskursen. Ett eller båda av dessa stycken ska du framföra i uppspelningsprovet. Önskas ackompanjemang av pianist, skicka in noter senast 25 mars till info@hfs.se eller Härnösands folkhögskola, Musiklinjen Kapellsberg, Box 14, 871 21 Härnösand. Glöm inte att skriva ditt namn på varje stycke!

Lärare

Våra lärare är erfarna musiker och pedagoger från Nordiska kammarorkestern, Sundsvall. Du har enskild lektion med din instrumentallärare och interpretation med vår pianolärare, Mona Sandström Kontra.

Uppdaterad: 2017-01-10
Till sidans topp