Allmän kurs

Allmän kurs är en behörighetsgivande kurs för dig som vill ha ett stort inflytande över dina studier och vill utveckla din förmåga att studera. På Allmän kurs har vi möjlighet att intyga grundskolekompetens eller grundläggande behörighet för studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola när du läser heltidsstudier ett, två eller tre år.  Omfattning och nivå avgörs utifrån din individuella bakgrund och genom en studieplanering som vi gör tillsammans med dig. Under din studietid möter du andra studerande och engagerade pedagoger och erbjuds möjligheten att utvecklas både som person och samhällsmedborgare.

Tre grupper

Du söker till Allmän kurs och studerar i någon av följande grupper:

Svenska i fokus: för dig som har kunskaper i svenska som motsvarar Sfi C. Kursen innehåller även ämnesintegrerade studier på grundläggande nivå. Kursen fokuserar på att läsa, skriva, tala och förstå och Ipad bl a används som lärverktyg i undervisningen. Kursen leder till vidare studier på antingen gymnasieförberedande- eller gymnasienivå. Folkhögskolan har betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Det innebär att du kan få sfi-betyg under din studietid hos oss.

Gymnasieförberedande: för dig som behöver stöd, motivation och ett mindre sammanhang för att återuppta studierna igen på den nivå du befinner dig. Folkhögskolan kan intyga grundskolekompetens efter avslutad kurs. Denna del av Allmän kurs ges i samverkan med Härnösands kommun, Arbetslivsförvaltningen.

Gymnasienivå: för dig som tidigare har påbörjat gymnasiestudier och vill få grundläggande behörighet för högskolestudier.

Gemensamt på schemat

Vi deltar i gemensamma arrangemang på skolan som temadagar, musikprogram, föreläsningar.

Kursupplägg, behörigheter och studieomdöme 

Folkhögskolan har inga centrala kursplaner vilket ger pedagogerna friheten att forma innehållet i kurserna. Det ger dig som kursdeltagare stor möjlighet till inflytande. Undervisningen präglas av frågor om hållbar utveckling och livsåskådning. Kursens engagerade pedagoger arbetar på ett varierat sätt tillsammans med dig och utgår från dina och gruppens styrkor och behov. Tillsammans bygger pedagoger och studerande ämnesintegrerad kunskap i ett tempo som passar dig.

Som studerande har du en mentor och ingår i en mindre mentorsgrupp med andra studerande. Mentorsgruppen träffas regelbundet varje vecka för att stämma av, få information, gå igenom veckans kursinnehåll och ta upp aktuella frågor. Du och din mentor har samtal och uppföljningar regelbundet om dina studier, trivsel, studieomdöme m.m. Kursen är anpassad för att alla studerande, oavsett bakgrund, ska ges förutsättningar och möjlighet att tillgodogöra sig kursinnehållet.

Grundläggande behörighet från gymnasieskolan innefattar Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Matte 1 a, b eller c, Eng 5 och 6, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Religion 1, Naturkunskap 1a1.

Behörighet till yrkeshögskola innefattar Svenska eller Svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1 a, b, eller c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1 och Naturkunskap 1a1.

Efter genomgången kurs kan du få ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier, ett studieomdöme. Med studieomdömet konkurrerar du med andra sökande till högskolan inom folkhögskolans egen urvalsgrupp. Information om studieomdöme ges vid kursstart.

Individuellt program

Du kan även läsa individuellt gymnasieprogram hos oss, ifall folkhögskolan och gymnasieskolan i din hemkommun avtalar om det.

Fyra inriktningar under året

En dag i veckan ägnas åt en inriktning för hela Allmän kurs. Under åtta veckor fördjupar du dig tillsammans med andra kursdeltagare inom ett kreativt och intresseväckande område som ska utmana och utveckla dig som person och samhällsmedborgare. Efter åtta veckor får du möta en ny inriktning och får nya utmaningar och erfarenheter. Under din studietid på Härnösands folkhögskola deltar du i fyra inriktningar:

Mänskliga rättigheter är något som majoriteten av världens länder har kommit överens om ska vara de mest grundläggande rättigheterna för alla människor världen över. Grundtanken är att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. I den här inriktningen riktas ljuset mot oss själva, våra sätt att tänka och handla i en värld i rörelse, utifrån begrepp som mänskliga rättigheter, globalisering, värdegrund och tolerans.

Du får möta och skapa musik på dina egna villkor och i olika former i skolans musikrum, tillsammans med erfarna musiker. Om du spelar, eller vill spela i band erbjuder skolan tillgång till instrument. Inriktningens fokus är att våga uppleva sång och musik i en mindre grupp, utan krav på musikalisk prestation. Inga förkunskaper krävs.

En hållbar livsstil. Genom en blandning av teori och praktiska övningar får du verktyg att ta hand om både kropp och själ. Här lär du dig om bl.a. träning, kost och stresshantering. Du ges möjlighet att testa friluftsliv i olika miljöer och vid olika årstider. Vackra Härnösand erbjuder en fantastisk natur med berg, skog och hav och detta utforskar du med din grupp och engagerade pedagoger.

Hur motiverar du dig själv? Hur kan du använda din hjärna för att nå bättre resultat? I den här inriktningen får du möjlighet att träna hjärnan genom bl.a. minnes- och studietekniker som kan underlätta för dig i framtida studier och arbete, samt strategier för att börja, fortsätta och slutföra det du tar dig för. Inriktningen syftar till att utveckla såväl inre som yttre förmågor och kompetenser. Du erbjuds även en fördjupad analys av din personliga lärstil och hur du utifrån detta kan lära på bästa sätt.

Uppdaterad: 2017-01-10
Till sidans topp