Bild på penna och papper med skolans logotyp

Ansökan och antagning

 

Ansökningstider

Olika kurser har olika datum för när ansökan bör vara inne. Efter sista ansökningsdag görs löpande antagning. Då behandlas ansökningarna i den ordning de kommer in. Sena återbud kan göra att det finns platser fram till kursstart.

Ansök på webben

Du ansöker på webben i folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Första gången registrerar du ett konto som du kan använda för att söka flera utbildningar hos oss och även till andra folkhögskolor. Din ansökan är inte bindande och på Mina sidor i Schoolsoft kan du följa hur din ansökan behandlas. Om ansökan behöver kompletteras så kontaktar dig med e-post eller sms (om du skriver in ditt mobilnummer).

Ansök med blankett

Det går även att ansöka till våra utbildningar med en blankett som du laddar ned och skickar till oss med post.

Antagningskriterier

Varje folkhögskola i Sverige ansvarar för sin egen antagning.

På behörighetsgivande kurser (allmänna kurser) finns inga formella antagningskrav mer än att du bör ha fyllt 18 år. Här har vi frihet att anta efter dina behov samt dina förutsättningar att tillgodogöra dig kursen. Vi antar alltså inte på betyg, men du måste skicka med betygskopior eftersom vi vill veta vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera. Vid antagningen är vi måna om att få studerande i olika ålder och med skiftande bakgrund.

På profilkurser (musik, dans, yrkesutbildningar m fl) har vi som folkhögskola möjlighet att ställa särskilda krav och där kan antagningsprov förekomma.

Beslut om antagning fattas av rektor på rekommendation av kursföreståndare eller utbildningsledare.

Efter antagning

Antagningsbesked får du på ett par veckor efter att ansökningstiden gått ut. Det är viktigt att du snabbt bekräftar din plats enligt antagningsbeskedet. Om du avstår bör du meddela det snarast så att någon annan kan få besked i god tid.

Du som vill bo på skolans studenthem bör så snart som möjligt kontakta oss, senast 1 augusti för studier som börjar på hösten.

Inställd utbildning

Om en lång kurs ställs in på grund av för få deltagare eller av orsak som skolan inte råder över så informerar vi dig minst tre veckor före kursstart.

Ansökan till kortkurser

Informationen på den här sidan gäller våra långa utbildningar (långa kurser). Till kortkurser anmäler du dig med ett enklare formulär eller ansöker på annat sätt. Anvisningar finns på kortkursernas olika sidor.

Uppdaterad: 2016-12-12
Till sidans topp