Bild på musiker som spelar fiol och flöjt.

Folkmusik med gung

I anslutning till spelmansstämman på Murberget lördag 12 augusti anordnar vi i samverkan med Länsmuseet Murberget, Ångermanlands spelmansförbund och Murbergsgillet en folkmusikkurs.

Kursinnehåll

Låtutlärning på gehör. Både traditionella och nya folkmusiklåtar från Ångermanland och Hälsingland lärs ut.

Kursledare

Håkan Olsson, spelman, altviolinist och stämledare i Kungliga Hovkapellet, tidigare studerande vid Musiklinjen Kapellsberg, Härnösands folkhögskola.
Anders Eriksson, riksspelman och folkmusikpedagog vid Kulturskolan i Örnsköldsvik.
Urban Andersson, spelman och lärare från Delsbo, dragspel.

Anmälan och antagning

Antagning till kursen sker löpande allt eftersom anmälningar kommer in. När kursen är fulltecknad inaktiveras anmälningsformuläret. Eventuellt sent inkomna anmälningar placeras då som reserver i turordning.

Uppdaterad: 2017-03-15
Till sidans topp